á Há Egenkontroll

Enkelt och funktionellt Egenkontrollprogram med HACCP.

  • Artnr: 21138
  • Finns i lager
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Genom god livsmedelshygien och system för egenkontroll kan man förebygga hälsorisker och förhindra matförgiftningar.
IDARS  kurs i livsmedelshygien och egenkontroll följer Livsmedelsverkets kursplan för livsmedelshygien och omfattar: kontrollsystem, ansvar, personhygien, livsmedelshygien, lokalhygien, samt hur ska produkten hanteras.
Kursens innehåll
Vi vill med denna kurs i Livsmedelshygien med egenkontroll ge en bred överblick av området livsmedelshygien från råvara till kund.
Kursen följer livsmedelverkets kursplan för livsmedelshygien. Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs och godkänt slutprov.
Kursens mål
Kursen i livsmedelshygien och egenkontroll ger grundläggande kunskaper om livsmedelshygien, så att du förstår vikten och känner dig motiverad att tillämpa goda hygienregler och arbetsrutiner.
Kursen omfattar
- Personlig hygien, vad gäller och hur ska det gå till
- Livsmedelshygien, hantering, temperaturer etc
- Hur man undviker matförgiftningar
- De vanligaste mikroorganismernas förekomst och egenskaper
- Kemiska och fysiska hälsofaror
- Lokalhygien, hur ska lokalerna se ut och skötas
- System för egenkontroll och HACCP
- Kännedom om gällande livsmedelslagstiftning
Målgrupp
Den här kursen vänder sig till alla som arbetar med oförpackade livsmedel och som saknar eller behöver repetera sina kunskaper i livsmedelshygien.
Tillagd i varukorgen